ท่านมีระดับพึงพอใจในบริการข้อมูลพื้นฐาน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน ผู้บริหาร ข่าว กฎ ระเบียบ เว็บลิงค์ของกระทรวงกลาโหม ในระดับใด?
lakmuangonline RSS Feeds Activity
ที่ตั้ง: ศาลาว่าการกลาโหม ถนนสนามไชย เขตพระนคร กรุงเทพ ๑๐๒๐๐ โทร. ๐-๒๖๒๒-๑๙๗๒
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๕๓ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗
สถิติผู้เข้าชม
ipv6 ready