กระดานข่าว
ข้อตกลงในการเข้าใช้บริการเว็บบอร์ด

     ๑. วัตถุประสงค์เว็บบอร์ดของ กระทรวงกลาโหม จัดไว้เพื่อให้บริการข้อมูล คำตอบที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ามาใช้บริการ สอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และเพื่อปฏิสัมพันธ์กับประชาชนตาม นโยบายของนายกรัฐมนตรี
     ๒. กระทรวงกลาโหม จะพิจารณาให้ข้อมูล คำตอบ เมื่อผู้ใช้บริการปฏิบัติตามขั้นตอน ต่อไปนี้
          ๒.๑ การตั้งกระทู้หรือคำถามห้ามนำเสนอข้อความที่มีการใช้ถ้อยคำไม่สุภาพ รุนแรงส่อไปในทางที่ไม่เหมาะสม ขัดต่อกฎหมาย ศีลธรรม วัฒนธรรม และประเพณีไทย รวมถึงข้อความที่พาดพิงให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล หรือหน่วยงานอื่น
          ๒.๒ ผู้ตั้งคำถามต้องระบุชื่อและนามสกุลจริงของตนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ ไม่ใช้อักษรย่อ ชื่อเล่นรวมถึงนามสมมุติหรือแอบอ้าง เป็นบุคคลอื่นหรือหน่วยงานใด
     ๓. กระทรวงกลาโหม จะไม่พิจารณาให้ข้อมูลคำตอบและดำเนินการลบคำถามหรือข้อความทันทีในกรณีต่อไปนี้
          ๓.๑ ผู้ใช้บริการ ไม่ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติในบางขั้นตอน ตามข้อ ๒
          ๓.๒ การนำเสนอข้อความ โฆษณา หรือ ขายสินค้า

ยอมรับข้อตกลง
ไม่ยอมรับ
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม RSS Feeds Activity
Office of The Permanent Secretary for Defence Sanamchai Rd.,
Pranakorn, Bangkok 10200 Thailand, Tel. 0-2622-1972
( Contact Admin
Tel.0-2501-6660  [email protected] )
Copyright © 2010 Ministry of Defense. All rights reserved.
สถิติผู้เข้าชม
View Report
ipv6 ready