1. เนื้อหามีความชัดเจน ถูกต้อง สมบูรณ์
2. เนื้อหามีความสอดคล้องและตรงกับความต้องการ
3. ปริมาณเนื้อหามีความเหมาะสมกับหน้าเว็บเพจในแต่ละหน้า
 
42564
 
0
 
2
 
0
 
0
4. การจัดลำดับเนื้อหาเป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการค้นหาและทำความเข้าใจ
 
41977
 
1
 
0
 
1
 
0
5. มีความน่าเชื่อถือ สามารถให้ความรู้นำไปใช้ประโยชน์ได้
 
25418
 
1
 
1
 
0
 
0
6. หน้าเว็บไซต์มีความสวยงาม เหมาะสม และน่าสนใจ
 
42091
 
1
 
0
 
1
 
0
7. การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
 
42425
 
0
 
0
 
0
 
1
8. ข่าวสารการประชาสัมพันธ์ สาระน่ารู้ เว็บไซต์ มีความเหมาะสม น่าสนใจ
 
37398
 
0
 
1
 
0
 
0
9. รูปแบบ ขนาด และสีของตัวอักษร อ่านได้ง่าย สวยงาม และเหมาะสม
 
43490
 
0
 
1
 
0
 
0
10. ความพึงพอใจโดยรวมต่อเว็บไซต์
 
10454
 
10090
 
9084
 
8918
 
5967
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม RSS Feeds Activity
Office of The Permanent Secretary for Defence Sanamchai Rd.,
Pranakorn, Bangkok 10200 Thailand, Tel. 0-2622-1972
( Contact Admin
Tel.0-2501-6660  admin.opsd@mod.go.th )
Copyright © 2010 Ministry of Defense. All rights reserved.
สถิติผู้เข้าชม
View Report
ipv6 ready