วีดิทัศน์

 

การประกวดออกแบบ สร้างสรรค์สื่อปลูกจิตสำนึก สืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชกรณียกิจ

04-06-2021

 
 

การประกวดออกแบบ สร้างสรรค์สื่อปลูกจิตสำนึก สืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชกรณียกิจ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 สิ่งที่ต้องทำเมื่อกลับถึงบ้าน

18-02-2021

 
 

6 สิ่งที่ต้องทำเมื่อกลับถึงบ้าน

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ชาว สป. เราจะผ่านห้วงเวลานี้ไปด้วยกัน 

 
 

ชาว สป. เราจะผ่านห้วงเวลานี้ไปด้วยกัน  "จิตไม่ตก" สู้โควิด-19

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01/01/2564 ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

 
 

 

ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

พรุ่งนี้ต้องดีกว่าเดิม

 
 

 

พรุ่งนี้ต้องดีกว่าเดิม

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โครงการสุขภาพดี สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม "

 
 

 

โคงการสุขภาพดี สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02/11/2020

 

พล.อ. ณัฐ อินทรเจริญ ปล.กห.และคณะ ได้เยี่ยมชมการดำเนินงานของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน ) ในงานนิทรรศการ " จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที"

 
 

 

พล.อ. ณัฐ อินทรเจริญ ปล.กห.และคณะ ได้เยี่ยมชมการดำเนินงานของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน ) ในงานนิทรรศการ " จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02/11/2020

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

 
 

 

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เจตนารมณ์และแนวทางการปฏิบัติงาน ปล.กห. 2564

 
 

 

เจตนารมณ์และแนวทางการปฏิบัติงาน ปล.กห. 2564

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22/10/2020

เพลงทหารของชาติ

 
 

 

เพลงทหารของชาติ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

03/06/2020

ห้องสมุดกระทรวงกลาโหม พร้อมให้บริการ ด้วยระบบ Millib

 
 

 

ห้องสมุดกระทรวงกลาโหม พร้อมให้บริการ ด้วยระบบ Millib

 

11/10/2560
วีดิทัศน์พระราชทาน

 
 

 

ตอน ๑ น้ำคือชีวิตแผ่นดิน
 

 
 

 

ตอน ๒ พิทักษ์ป่า พัฒนาสินสายน้ำ
 

 
 

 

ตอน ๓ พืชพรรณปลูกชีวิตมั่นคง
 

 
 

 

ตอน ๔ เศรษฐกิจพอเพียงนำทางชีวิต
 

 


วีดิทัศน์สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ทรงงานทั่วหล้า ปวงประชาร่มเย็น
ชุด " ๗๗ จังหวัด พัฒนาทั่วไทย "

 
 

 

๗๗ จังหวัด พัฒนาทั่วไทย ชุดที่ ๑ 
 

 
 

 

๗๗ จังหวัด พัฒนาทั่วไทย ชุดที่ ๒
 

 
 

 

๗๗ จังหวัด พัฒนาทั่วไทย ชุดที่ ๓
 

 
 

 

๗๗ จังหวัด พัฒนาทั่วไทย ชุดที่ ๔
 

 
 

 

๗๗ จังหวัด พัฒนาทั่วไทย ชุดที่ ๕
 

 

 

 

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม RSS Feeds Activity
Office of The Permanent Secretary for Defence Sanamchai Rd.,
Pranakorn, Bangkok 10200 Thailand, Tel. 0-2622-1972
( Contact Admin
Tel.0-2501-6660  admin.opsd@mod.go.th )
Copyright © 2010 Ministry of Defense. All rights reserved.
สถิติผู้เข้าชม
ipv6 ready