พลโท มานพ สัมมาขันธ์

เจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม /  

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

     ข้อมูลติดต่อ : กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม
                         อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ศรีสมาน) ชั้น ๖
                         โทรศัพท์ ๐ ๒๕๐๑ ๖๙๓๙  อีเมล์ cio.opsd@mod.go.th


 

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม RSS Feeds Activity
Office of The Permanent Secretary for Defence Sanamchai Rd.,
Pranakorn, Bangkok 10200 Thailand, Tel. 0-2622-1972
( Contact Admin
Tel.0-2501-6660  admin.opsd@mod.go.th )
Copyright © 2010 Ministry of Defense. All rights reserved.
สถิติผู้เข้าชม
View Report
ipv6 ready