จิตอาสาพระราชทาน

 

สารคดี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 


โครงการจิตอาสาพระราชทาน


ภาพกิจกรรมจิตอาสา


 เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓​ พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” กิจกรรมทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรวิหาร (วัดโพธิ์) และชุมชนท่าเตียน
โดยมี พลเรือเอกชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ และคุณรมิดา อินทรเจริญ นายกสมาคมภริยาข้าราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
คุณกานต์กนิษฐ์ แห้วสันติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้เขต ๑ กรุงเทพมหานคร และคุณเกรียงไกร โอฬารพันธุ์สกุล ร่วมตรวจเยี่ยมการทำความสะอาดในแม่น้ำเจ้าพระยาและจุดบริการประชาชน 
 
 

ครอบครัวจิตอาสา 

 จิตอาสา ๙๐๔ หัวหน้าส่วนราชการ อสม. และจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทาสีและทำความสะอาด บริเวณโดยรอบโรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุ อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์


วีดีทัศน์จิตอาสา

lakmuangonline RSS Feeds Activity
Office of The Permanent Secretary for Defence Sanamchai Rd.,
Pranakorn, Bangkok 10200 Thailand, Tel. 0-2622-1972
( Contact Admin
Tel.0-2501-6660  admin.opsd@mod.go.th )
Copyright © 2010 Ministry of Defense. All rights reserved.
สถิติผู้เข้าชม
ipv6 ready