*** มาตราการและแนวทางการปฏิบัติในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด  COVID-19 รอบใหม่

  ้อสั่งการเพิ่มเติมของ ปล.กห. เพื่อป้องกันการระบาด Covid - 19  ณ วันที่ 25 เมษายน 2564

icon_pdf.png  Covid flow คัดกรองกำลังพล สป.

icon_pdf.png  มาตรการป้องกัน COVID-19 สป.ศรีสมาน

 


สื่อความรู้ อินโฟกราฟฟิค ข้อแนะนำ/แนวปฎิบัติ เกี่ยวกับเชื้อไวรัส Covid - 19

.............................................................................................................................................................................................................

วีดีทัศน์ COVID-19
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม RSS Feeds Activity
Office of The Permanent Secretary for Defence Sanamchai Rd.,
Pranakorn, Bangkok 10200 Thailand, Tel. 0-2622-1972
( Contact Admin
Tel.0-2501-6660  admin.opsd@mod.go.th )
Copyright © 2010 Ministry of Defense. All rights reserved.
สถิติผู้เข้าชม
View Report
ipv6 ready