ติดตามสถานการณ์ COVID - 19 ล่าสุดCapture.JPG

สื่อความรู้ อินโฟกราฟฟิค ข้อแนะนำ/แนวปฎิบัติ เกี่ยวกับเชื้อไวรัส Covid - 19

 

 

แบบคัดกรอง COVID - 19 สำหรับผู้ที่มีอาการ ไข้ ปวดเมื่อย ตามตัว ปวดศรีษะ 

การแถลงข่าวของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) 

 
 

 

ประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2563