คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

 

ลำดับ

รายการ

1

  แนวทางในการปฏิบัติของผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญและทายาท

2

  มาตรฐานการให้บริการ กรมการอุตสาหกรรมทหาร เกี่ยวกับเรื่องยุทธภัณฑ์

3

  ขั้นตอนการรับบริการและการให้บริการทางการแพทย์

4

  คู่มือการขายและการส่งมอบผลิตภัณฑ์ ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ

5

  แนวทางการให้บริการด้านการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ โรงงานเภสัชกรรมทหาร

6

  คู่มือและขั้นตอนการให้บริการกำลังพลและประชาชน

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม RSS Feeds Activity
Office of The Permanent Secretary for Defence Sanamchai Rd.,
Pranakorn, Bangkok 10200 Thailand, Tel. 0-2622-1972
( Contact Admin
Tel.0-2501-6660  [email protected] )
Copyright © 2010 Ministry of Defense. All rights reserved.
สถิติผู้เข้าชม
View Report
ipv6 ready