การส่งเสริมคุณธรรมของ สป.

Picture01.jpg        Picture022.jpg


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

1

 การดำเนินโครงการ “ครัวยั่งยืนเพื่อน้อง” ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

2

 การฝึกทบทวนกำลังพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

3

 กิจกรรมโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยใจ"

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม RSS Feeds Activity
Office of The Permanent Secretary for Defence Sanamchai Rd.,
Pranakorn, Bangkok 10200 Thailand, Tel. 0-2622-1972
( Contact Admin
Tel.0-2501-6660  [email protected] )
Copyright © 2010 Ministry of Defense. All rights reserved.
สถิติผู้เข้าชม
View Report
ipv6 ready