ผู้บังคับบัญชา


Gen.
PERMANENT SECRETARY FOR DEFENCE
 พลอากาศเอก สฤษฎ์พงศ์ วัฒนวรางกูร
รองปลัดกระทรวงกลาโหมพลเรือเอก มนัสวี บูรณพงศ์
รองปลัดกระทรวงกลาโหม


พลเอก สราวุธ รัชตะนาวิน
รองปลัดกระทรวงกลาโหมรองปลัดกระทรวงกลาโหม


Office of the Permanent Secretary for Defence
  
   0 2226 3120

- Office of the Deputy Permanent Secretary for Defence (1)

   0 2226 3118

- Office of the Deputy Permanent Secretary for Defence (2)

   0 2226 2309

- Office of the Deputy Permanent Secretary for Defence (3) 

   0 2221 6302

- Office of the Deputy Permanent Secretary for Defence (4) 

   0 2225 6667

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม RSS Feeds Activity
Office of The Permanent Secretary for Defence Sanamchai Rd.,
Pranakorn, Bangkok 10200 Thailand, Tel. 0-2622-1972
( Contact Admin
Tel.0-2501-6660  admin.opsd@mod.go.th )
Copyright © 2010 Ministry of Defense. All rights reserved.
สถิติผู้เข้าชม
View Report
ipv6 ready