พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
     
    พลเรือเอก พลวัฒน์ สิโรดม รองปลัดกระทรวงกลาโหม นำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ผู้แทนเหล่าทัพ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กระทำพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ณ ห้องพินิตประชานาถ ในศาลาว่าการกลาโหม เมื่อ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
ที่ตั้งกระทรวงกลาโหม: ศาลาว่าการกลาโหม ถนนสนามไขย เขตพระนคร กรุงเทพ ๑๐๒๐๐ โทร. ๐-๒๖๒๒-๑๙๗๒
ติดต่อผู้จัดทำเว็บไซต์ ๐-๒๙๘๐-๕๘๐๐  admin.opsd@mod.go.th
สถิติผู้เข้าชม